تۆمارکردنی دۆمەین

ئەو دۆمەینەوەی دەتەوێ لێرە بیدۆزەرەوە. لە خوارەوە ناو یان وشەیەک بنوسە بۆ ئەوەی بزانیت بەردەستە.

تکایە ئەم کۆدەی خوارەوە بنوسەرەوە

لە پاشگرەکاندا بگەڕێ بە پێی بەش

دۆمەین
نرخی نوێ
گواستنەوە
نوێکردنەوە
.com
$12 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
$12 دۆلار
1 ساڵ
.net
$15 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
.org
$14 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
$14 دۆلار
1 ساڵ
.biz
$15 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
.info
$15 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
$15 دۆلار
1 ساڵ
.co
$28 دۆلار
1 ساڵ
$30 دۆلار
1 ساڵ
$28 دۆلار
1 ساڵ
.me
$18 دۆلار
1 ساڵ
$20 دۆلار
1 ساڵ
$18 دۆلار
1 ساڵ
.mobi
$16 دۆلار
1 ساڵ
$18 دۆلار
1 ساڵ
$16 دۆلار
1 ساڵ
.iq new!
$200 دۆلار
1 ساڵ
$200 دۆلار
1 ساڵ
$220 دۆلار
1 ساڵ
.krd new!
$35 دۆلار
1 ساڵ
$35 دۆلار
1 ساڵ
$45 دۆلار
1 ساڵ

تکایە بەشێک لە سەرەوە دیاری بکە.

هۆستی بۆ دابنێ

یەکێک لە پاکێجەکانی هۆستینگ هەڵبژێرە

پاکێجمان هەیە بە پێی بودجەکەت

گشت پەکێجەکان ببینە

دۆمەینەکانت بگوازەوە

ئێستا بیگوازەرەوە و بۆ ١ ساڵی تر درێژی بکەرەوە!*

دۆمەین بگوازەرەوە

* ئەمە هەموو پاشگرێک TLD ناگرێتەوە یان ئەو دۆمەینانەی کە تازە نوێکراونەتەوە